Miniprix

Contract parteneri miniPRIX

By 9 September 2013 No Comments

Contract

Nr. ……………..  din  …………………..

 

 

Partile contractante

 

1. S.C. M-FASHION COM S.R.L., cu sediul social în Otopeni, str. Calea Bucurestilor, nr. 291A, judetul Ilfov, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Ilfov, sub nr. J23/182/2008, cod fiscal nr. RO19140943 – sucursala Otopeni,, telefon: 021.350.20.63, fax: 021.350.20.64 denumit in continuare Prestator

 

2. …………………………cu sediul social ……………….., Str. …………………., inregistrata la Registrul Comertului sub nr. …………………., cod fiscal nr. ………………….., având contul nr. ………………………. deschis la ………….., reprezentanta …………………..in calitate de ……………….., denumita in continuare Beneficiar,

au convenit urmatoarele:

 

Obiectul contractului

 

Art. 1. Obiectul prezentului contract este reprezentat de promovarea si comercializarea de catre Prestator a  produselor Beneficiarului, prin intermediul magazinului online www.miniprix.ro.

 

Durata contractului

 

Art. 2. Prezentul contract se incheie pe o perioada de timp precizata in Anexa 1 a prezentului contract. La expirarea contractului, cele doua parti pot semna acte aditionale care sa prelungeasca prezentul contract.

 

Art. 3. Incetarea contractului:

3.1. Prezentul Contract poate inceta anterior termenului pentru care a fost incheiat, prin intelegerea partilor.

3.2. Prestatorul are dreptul, in orice moment, sa rezilieze prezentul contract, fara notificare si fara indeplinirea unor alte formalitati, precum si fara interventia instantei, in oricare din urmatoarele cazuri:

a) Beneficiarul încalcă obligatiile prevăzute în sarcina sa prin art. 9 din prezentul Contract;

b) Beneficiarul pune in pericol bunul renume al Prestatorului ori ii pericliteaza interesele comerciale prin actiunile sale, chiar daca retinerea de la aceste actiuni nu este prevazuta ca obligatie expresa in prezentul contract;

c) Daca beneficiarul intarzie livrarea unor comenzi dincolo de termenul prevazut in prezentul contract.

 

Plata

 

Art. 6. In schimbul serviciilor prestate, Beneficiarul va plati Prestatorului un cost operational al carui cuantum este stabilit in Anexa 1 a prezentului contract.

 

Art. 7. In acest sens, Prestatorul se obliga sa plateasca prin virament bancar Beneficiarului contravaloarea facturilor fiscale de marfa asa cum este prevazut in Anexa 1 a prezentului contract.

 

Art. 8. Termenul de plata este de 30 zile de la emiterea facturilor fiscale.

 

Obligatiile partilor

 

Art. 9. Beneficiarul se obliga:

 

9.1. Sa puna la dispozitia Prestatorului, in format electronic si in mod gratuit, toate informatiile necesare despre produsele din stoc in scopul promovarii acestora pe site. Aceste informatii vor fi oferite pe suport electronic, cu cel putin 3 (trei) zile lucratoare inainte de inceperea procesului de vanzare pe siteul Prestatorului.

 

9.2. Preturile produselor prezentate in cadrul campaniilor miniPRIX trebuie sa indeplineasca urmatoarele conditii:

·         PRETUL MAXIM: poate fi cu maxim 50% mai mare decat preturile produselor similare din aceiasi categorie, prezentate pe site-ul miniprix.ro

·         PRETUL MINIM: nu poate fi mai mic decat cel mai mic pret al unui produs similar de pe miniprix.ro

Cantitatea aferenta unui model de produs trebuie sa fie de minim 5 bucati si maxim 100 bucati.

Daca dupa derularea a doua campanii consecutive, nu se vand minim 25% din cantitatile propuse, o a treia campanie va fi posibila doar cu aplicarea unui discount cuprins intre 5-20% fata de pretul initial. Durata unei campanii este de 30 zile calendaristice ( in functie de specificul fiecarui partener, respectiv de stocul si natura produselor expuse pe site ).

 

9.3. Produsele care vor fi prezentate pe site vor fi insotite de urmatoarele informatii puse la dispozitie de catre Beneficiar: descrierea completa a produsului ce urmeaza sa fie vandut; tipul produsului; modalitatile de ambalare; greutate; conditiile de garantie; modalitate de codare (folosirea codului personal de partener, cod de bare sau codare miniprix). Beneficiarul isi va asuma intreaga responsabilitate asupra informatiilor furnizate Prestatorului, in special in situatii care includ, dar nu se limiteaza la: afisarea pe site a pret corect si nu altfel decat cel de comercializare a produselor, inducerea in eroare a consumatorului prin afisarea pe site a unor descrieri de produs neconforme cu realitatea, lipsa unor informatii de prezentare pentru produsele expuse, precum si alte situatii care pot implica raspunderea de orice fel a Prestatorului. De asemenea, Beneficiarul isi va asuma responsabilitatea cu privire la incalcarea de catre materialele furnizate Prestatorului, a dreptului de proprietate industriala sau intelectuala a unei terte parti. Sa expedieze, prin mijloace proprii sau prin curierat in termenul prevazut in Anexa 1 a prezentului contract, catre Prestator, produsele ce au comandate de catre clientii www.miniprix.ro. Prestatorul isi asuma toate returnarile de produse de la clienti, returnari care includ si situatiile generate de intarzierea cu care Beneficiarul a confirmat si livrat produsele Prestatorului, spre a fi expediate catre clientii finali. In acest caz, Beneficiarul intelege si este de acord ca va despagubi Prestatorul pentru toate costurile suportate de acesta in cazul livrarii unor produse care se dovedesc a fi returnate de catre clienti.

 

9.4. Sa trimita Prestatorului produsele comandate de acesta, doar insotite de certificate de garantie, factura si packing list. In functie de natura produselor listate pe site-ul www.miniprix.ro, Beneficiarul se obliga sa ofere specificatiile si materialele necesare livrarii bunurilor. De asemenea, Beneficiarul isi asuma toate obligatiile legale cu privire la garantia produselor, la dreptul de returnare a produselor, ori la toate celelalte obligatii prevazute de legislatia privind protectia consumatorului, legislatia privind comertul electronic, precum si orice alt tip de legislatie aplicabila vanzarii produselor sale.

 

9.5. Sa garanteze stocul  si structura  produselor ce urmeaza a fi puse in vanzare. Sa puna la dispozitia Prestatorului saptamanal (sau ori de cate ori este nevoie), prin fax, e-mail sau telefon, lista produselor in ruptura de stoc sau cu stoc critic.

 

9.6. Sa intocmeasca impreuna cu furnizorul note de receptie si conformitate a produselor inainte ca ele sa fie puse in vanzare.

 

9.7. Sa nu modifice preturile, precum si orice alte elemente definitorii pentru contractul de vanzare-cumparare a produselor catre consumator, decat cu acceptul Prestatorului. In caz contrar, Partile inteleg si sunt de acord ca expedierea comenzilor catre clienti se va face potrivit preturilor comunicate la inceputul campaniei.

 

9.8. Sa nu permita tertilor vanzarea produselor oferite spre vanzare pe siteul Prestatorului, la preturi inferioare celor afisate pe siteul Prestatorului.

 

9.9. In cazul comenzilor retur, Beneficiarul intelege si este de acord ca, daca expedierea comenzii respective s-a facut mai tarziu decat termenul asumat prin intermediul prezentului contract ori relatia cu consumatorul a fost viciata datorita culpei Beneficiarului, atunci datoreaza Prestatorului costuri operationale pentru acele comenzi, chiar daca Prestatorul nu a incasat de la client contravaloarea acestora.

 

9.10. Partile inteleg si sunt de acord ca Prestatorul va informa publicul care acceseaza siteul cu privire la calitatea sa de „Comisionar” si in special cu privire la faptul ca obligatia de a accepta returnarea produsului de catre clienti, in termen de 10 zile de la data livrarii comenzii de catre Prestator, cade in sarcina Beneficiarului, cu toate costurile asociate.

 

9.11. Beneficiarul intelege si ar putea rezulta ca urmare a deschiderii unor litigii impotriva Prestatorului ca urmare a colaborarii sale cu Beneficiarul accepta faptul ca este raspunzator pentru toate intarzierile, erorile si orice alte probleme care apar in procesul de prelucrare, trimitere si taxare a comenzii preluate prin intermediul Prestatorului, urmand a despagubi clientii cu orice sume necesare (orice titlu ar avea acestea) care.

 

9.12. Sa achite Beneficiarului costurile operationale cuvenite, asa cum este acesta prevazut in Anexa 1 a prezentului contract.

 

9.13. Costurile privind transportul marfurilor de la depozitul Beneficiarului la depozitul Prestatorului si invers intra in responsabilitatea Beneficiarului (Partenerului). De asemenea, plicurile de corespondenta a documentelor contabile de la Beneficiar (Partener) catre Prestator  intra in responsabilitatea Beneficiarului. Transportul marfurilor de la depozitul Beneficiarului la depozitul Prestatoruluise va face prin curierul Otto Curier, urmand ca la finalul lunii Prestatorul refactureaza transportul Beneficiarului.

 

9.14.  Costurile marfurilor de la depozitul Prestatorului catre clientul final intra in responsabilitatea Prestatorului. De asemenea, plicurile de corespondenta a documentelor contabile de la Prestator catre Beneficiar (Partener) intra in responsabilitatea Prestatorului.

 

 

Art. 10. Prestatorul se obliga:

10.1. Sa afiseze produsele Beneficiarului, transmise cu respectarea prevederilor art. 9, pe siteul www.miniprix.ro, in vederea comercializarii acestora.

 

10.2. Sa receptioneze comenzile de la clientii finali, sa ceara Beneficiarului sa-i livreze produsele comandate de clientii finali, sa ambaleze si sa livreze catre clientii finali produsele receptionate de la Beneficiar. In vederea livrarii comenzilor catre clientii finali, Prestatorul va pregati pe cheltuiala sa produsele primite de la Beneficiar.

 

10.3. Sa informeze publicul asupra mijloacelor de plata, expeditie, precum si a termenului de expeditie si cheltuielilor asociate expeditiei produselor, asa cum au fost ele stabilite de parti si precizate in Anexa 1 a prezentului contract.

 

10.4. Sa trimita Beneficiarului, la finalul lunii, centralizatorul comenzilor plasate de clientii finali, situatia financiara si factura de prestari servicii.

 

10.5. Sa returneze Beneficiarului produsele care nu au mai fost livrate ca urmare a anularii unor comenzi, precum si produsele returnate de catre clientii finali, ca urmare a invocarii dreptului de returnare a produselor achizitionate in cadrul procesului de comert la distanta. Beneficiarul se obliga sa primeasca aceste produse si sa plateasca transportul aferent receptionarii lor.

 

10.6. Sa intermedieze comunicarea dintre Beneficiar si clientul final, in special in cazurile, dar fara a se limita la acestea, in care clientul final doreste informatii suplimentare cu privire la anumite produse.

 

10.7. Sa emita o factura de servicii la finalul lunii, refacturerea transportului si a altora daca este cazul.

 
Forta Majora

 

Art.11  Forta majora desemneaza orice fel de imprejurare, imprevizibila, insurmontabila si in afara posibilitatii de control a Partii, care determina neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a oricarei obligatii contractuale, cum ar fi, dar fara a se limita la: calamitati naturale, razboaie, rebeliuni, greve, restrictii si/sau alte decizii guvernamentale etc. In sensul prezentului articol, nu constituie cauza de forta majora incapacitatea de plata si/sau procedurile de dizolvare, lichidare sau faliment, blocajele financiare, decizii ale bancilor si/sau ale autoritatilor financiare/bancare.

 

Art. 12. Forta majora apăra de raspundere Partea care o invoca, in conditiile notificarii scrise in termen de 5 (cinci) zile de la aparitia cazului de forta majora si pe baza de certificat eliberat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

 

Notificarile

 

13.1. Orice notificare necesara sau permisa prin prezentul Contract se va face in scris si se va considera ca fiind efectiv transmisa la inmanarea sa personala, prin curier, posta sau fax catre Partea notificata, dupa cum se face dovada prin data confirmarii, la urmatoarele adrese:

 

Pentru Prestator:

Adresa: Str. Horia, Closca si Crisan

Nr. telefon: 021/350.20.64; 0724.550.150

Email: partener@miniprix.ro

Nr. Fax. 021/350.20.63

Persoana de contact: Luminita Nastase

luminita.nastase@yahoo.com; partener@miniprix.ro

 

Pentru Beneficiar:

Adresa:

Nr. telefon:

Email:

Nr. Fax.

Persoana de contact:

 

13.2. Se va considera ca orice notificare este efectiv trimisa: (a) la predarea sa dupa cum se face dovada prin confirmarea de primire, in cazul in care notificarea este inmanata personal, prin curier sau prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire ori prin email;

 

(b) in prima zi lucratoare urmatoare confirmarii de primire, in cazul in care notificarea este trimisa prin fax.

 

Legea aplicabila

 

Art. 14. Se va considera ca prezentul Contract a fost semnat si predat in Romania si orice litigii, controverse sau divergente ce rezulta din sau in legatura cu acesta vor fi guvernate de, interpretate, intelese si aplicate in conformitate cu legile din Romania.

Litigii

15.1. Partile vor depune un efort de buna credinta pentru a rezolva pe cale amiabila orice litigiu, controversa sau divergenta intre Parti ce rezulta din sau in legatura cu prezentul Contract.

15.2. Orice controversa sau pretentie ce decurge din sau in legatura cu prezentul Contract, aplicarea sau interpretarea acestuia sau din pricina unei pretinse incalcari, nerespectari sau denaturari in legatura cu oricare din prevederile acestuia care nu poate fi rezolvata pe cale amiabila in termen de 30 (treizeci) de zile calendaristice de la prima notificare in scris cu privire la respectivele evenimente va fi solutionata in mod exclusiv si definitv de catre instantele de drept comun competente.

 

Clauze finale

 

16.1. Prezentul Contract poate fi amendat sau modificat numai printr-o intelegere scrisa semnata de catre Parti.

 

16.2. Partile inteleg si sunt de acord ca prezentul Contract sa fie aplicabil si obligatoriu, sub toate aspectele sale, in beneficiul succesorilor legali ai Partilor.

 

16.3. Prevederile acestui contract vor fi interpretate în considerarea faptului că ambele părţi au participat în mod egal la redactarea acestora şi au avut posibilitatea negocierii fiecărei şi tuturor prevederilor contractului. Drept urmare, părţile recunosc şi acceptă că orice regulă de interpretare potrivit căreia prevederile contractuale se interpretează împotriva părţii care le-a propus, nu va fi aplicabilă în ceea ce priveşte acest contract.

 

16.4. Părţile semnatare declară în mod expres că au capacitatea deplină de exerciţiu, cerută de legea română, pentru a încheia acest contract. Fiecare parte îşi exprimă acordul liber şi serios de a încheia prezentul contract, cu intenţia de a-şi asuma toate drepturile şi obligaţiile prevăzute în prezentul contract şi de a executa întocmai toate prevederile acestuia. Prin semnarea prezentului contract, fiecare parte confirmă faptul că a înţeles şi acceptă fiecare şi toate prevederile sale, pe care le consideră echitabile.

 

16.5. Acest contract conţine întreaga înţelegere a părţilor cu privire la obiectul său, înlocuind toate întelegerile şi negocierile anterioare. Nu există elemente secundare în legătură cu încheierea acestui contract care să nu fi fost incluse în prezentul document.

 

16.6. Fiecare parte cunoaşte faptul că, pe lângă prevederile acestui contract, deţine drepturi şi obligaţii conferite de lege, şi declară faptul că nu s-a aflat în nicio eroare de drept cu privire la normele juridice determinante pentru încheierea prezentului Contract.

 

16.7. Toate anexele mai sus mentionate sunt parte integranta din prezentul Contract.

 

 

Leave a Reply

*
= 4 + 1