Uncategorized

Regulamentul promotiei “Caravana Reducerilor”

By 17 April 2015 6 Comments

SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL SI REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Promotia Caravana Reducerilor denumita in cele ce urmeaza Campania, este organizata de catre SC MINIPRIX SRL avand sediul in Calea Bucurestilor 291a, Otopeni, Ilfov, denumita in continuare Organizator.

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile Regulamentului Oficial al Campaniei (denumit in continuare Regulament Oficial).

Regulamentul Oficial este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania. Regulamentul Oficial al Campaniei va fi publicat si pe site-ul www.miniprix.ro/blog. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa publicarea unui anunt prealabil de prezentare a acestor modificari pe site-ul www.miniprix.ro/blog.

Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial si ale legislatiei aplicabile.

SECTIUNEA 2. ZONA DE DESFASURARE A CAMPANIEI

Promotia se desfasoara pe teritoriul Romaniei. Orasele care beneficiaza de magazine miniPRIX nu sunt eligibile pentru a participa la campania “Caravana Reducerilor” .

SECTIUNEA 3. DURATA CAMPANIEI

Campania se desfasoara in fiecare saptamana, in perioada weekend-ului, in zilele de sambata si duminica

Campania va incepe in 20.04.2015 si se va incheia in 28.06.2015.

SECTIUNEA 4. MECANISMUL CAMPANIEI

Grupele de judete, numarul de judete care participa la promotie in functie de numarul de voturi si nivelul de discount acordat, exclusiv pentru produse miniPRIX(NU SE APLICA DISCOUNT-UL PENTRU PRODUSE PARTENER):

Grupa 1

Iasi

Constanta

Timis

Prahova

 

 

 

Se voteaza in fiecare saptamana, de luni pana joi la ora 12.00, iar in zilele de sambata-duminica in fiecare saptamana de campanie vor fi acordate discounturi conforma grilei de mai sus, judetelor participante, n functie de numarul de voturi adunate

In fiecare saptamana, participantii vor putea vota cate 4 judete. La sfarsitul saptamnii, in zilele de sambata si duminica, locuitorii cu adresa de livrare in judetele participante, vor primi discount-uri pentru comenzi dupa cum urmeaza:

Locul 1- 40%

Locul 2- 30%

Locul 3- 20%

Locul 4 -10%

 

Grupele de judete vor intra sub incidenta campaniei in ordine aleatorie.

Prin judet eligibil, se intelege, judet pe teritorul caruia nu exista deja magazin miniPRIX. Pot participa doar judete de pe teritoriul Romaniei.

Fiecare utilizator al site-ului miniPRIX, are dreptul de a vota o data (1 data) judetul pentru care doreste sa fie acordata reducerea.

SECTIUNEA 5. INCETAREA CAMPANIE

Prezenta Campanie va incepe la o data comunicata de catre organizator. Aceasta se va incheia in cazul producerii unui eveniment de forta majora – de natura a face imposibila derularea Campaniei sau daca organizatorul promotiei decide acest fapt, comunicand public incetarea promotiei.

SECTIUNEA 6. LITIGII

Eventualele litigii aparute intre Organizator si participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente.

SECTIUNEA 7. RASPUNDEREA ORGANIZATORULUI

Organizatorul nu isi va asuma nici o raspundere si nu va fi parte in niciun fel de litigii.

6 Comments

Leave a Reply to miniPRIX Cancel Reply

*
= 4 + 5